top of page
  • Ảnh của tác giảElsie Su

【fun88】tương lai của ngành công nghiệp game việt nam

Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng cục trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đã tham gia đội ngũ diễn giả ngày càng phát triển tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN Gaming 2020. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, ông Tiến sẽ tham gia một cuộc thảo luận rất được mong đợi về tương lai của ngành công nghiệp game Việt Nam và triển vọng phát triển của nó. Ông Nguyễn Minh Tiến là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Ngân hàng và các tổ chức tài chính của Bộ Tài chính. Trước khi đóng vai trò tại BTC, ông Tiến đã làm việc tại Ngân hàng Công ty Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Ông có bằng Thạc sĩ Tài chính của Đại học Kinh tế Quốc gia Việt Nam. Hãy chắc chắn đăng ký vị trí của bạn tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN Gaming 2020 để nghe về các cơ hội trên phạm vi quyền hạn chơi game của Châu Á, cập nhật bản thân về công nghệ mới để thay đổi không gian và kết nối với những người có ảnh hưởng nhất trong ngành. Đánh dấu lịch của bạn cho 17-19 tháng 3 năm 2020 tại Shangri-La BGC Manila


Join Fun88


#Gaming #Fun88 #News

2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page